Thông tin

 • Địa chỉ chúng tôi

  122 Bắc Hải F6 Tân Bình

 • Email chúng tôi

  Blvckclothingvn@gmail.com

 • Điện thoại

  096 36 39 122

 • Thời gian làm việc CSKH : 

  Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8h30 đến 17h30

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 41N8044262
   #### Đăng kí lần đầu: Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Đăng kí thay đổi lần thứ 1 : ngày 23 tháng 08 năm 2019,
  Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội .