Sau khi nhấn nút đặt hàng, chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn trong vòng 48h bằng số điện thoại đặt hàng để xác nhận thông tin giao nhận. 
-Thời gian giao: 2-5 ngày ( không tính Lễ, Tết) kể từ sau khi chúng tôi hoàn thành quá trình xác nhận đơn hàng.
-Trường hợp không liên lạc quá 2 lần được với khách hàng qua điện thoại, đơn hàng sẽ tự động huỷ và gửi thông báo qua email đến khách hàng
Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, chúng tôi sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.